Phẫu thuật viên


ThS.BS VĂN TIẾN NHÂN

NĂM SINH: 1983
CHỨC DANH: ThS.BÁC SỸ
UVBCH CHI ĐOÀN HỆ NGOẠI I

Tu nghiệp tại pháp, Nội trú BS các bệnh viện tại Pháp
TN BS NĂM: 2007
TN THS NĂM 2012
Email:vantiennhan83@gmail.com24/12/2011 Tin khác


nam linh chi nấm linh chi nam linh chi HQGANO quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ