Phẫu thuật viên


ThS.BS TRẦN NGHIÊM TRUNG

NĂM SINH: 1982
CHỨC DANH: THẠC SĨ - BÁC SỸ
TN BS NĂM: 2006
TN THẠC SĨ NĂM 2011
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA
Email:nghiemtrungbs@yahoo.com24/12/2011 Tin khác


nam linh chi nấm linh chi nam linh chi HQGANO quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ