Phẫu thuật viên


TS.BS HỒ HỮU THIỆN

NĂM SINH: 1965
CHỨC VỤ: PHÓ TRƯỞNG KHOA
THƯ KÝ TẠP CHÍ PTNS VÀ NS VIỆT NAM
CHỨC DANH: TIẾN SỸ - BÁC SỸ
TN BS NĂM: 1989
TN THS: 2002
TN TS: 2008
TU NGHIỆP: PHÁP - BỈ
Email:thientrangduc@gmail.com24/12/2011 Tin khác


nam linh chi nấm linh chi nam linh chi HQGANO quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ