Phẫu thuật viên


PGS.TS.BS PHẠM ANH VŨ

NĂM SINH: 1972
CHỨC VỤ: PHÓ TRƯỞNG KHOA
CHỨC DANH: TIẾN SỸ - BÁC SỸ
TN BS NĂM: 1996
TN THS: 2002
TU NGHIỆP: PHÁP - ITALYA
BẢO VỆ LA TIẾN SỸ 2007
CÔNG NHẬN PGS NĂM 2011
Email: drphamanhvu@gmail.com

 

 

 16/6/2012 Tin khác


nam linh chi nấm linh chi nam linh chi HQGANO quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ