Tổ chức đoàn thể


CHI ỦY CHI BỘ NGOẠI I

PGS TS PHẠM NHƯ HIỆP
UVBCH ĐẢNG ỦY - BÍ THƯ CHI BỘ NGOẠI 1

TS BS HỒ HỮU THIỆN
PBT CHI BỘ NGOẠI 1

BSCK2 NGUYỄN VĂN THUẬN - CHI ỦY CHI BỘ NGOẠI 1
ThS. BS TRẦN NGỌC KHÁNH - CHI ỦY CHI BỘ NGOẠI 1

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG20/1/2013 Tin khác


nam linh chi nấm linh chi nam linh chi HQGANO quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ