Nhân sự


NHÂN SỰ

Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Phạm Như Hiệp
1965
GS.TS.BSCKII,
GĐBV-Trưởng khoa
Hồ Hữu Thiện
1965
TS.BS Phó trưởng khoa
Phạm Anh Vũ
1972
PGS.TS.BS Phó trưởng khoa
Phan Hải Thanh
1972
TS.BS Phó trưởng khoa

Nguyễn Thanh Xuân

Trần Nghiêm Trung

Văn Tiến nhân
Phạm Trung Vỹ

Phạm Xuân Đông

1982

1981

1983
1982
1985
Tiến sĩ - Bác sĩ
Phó Giám đốc BV
Thạc sĩ - Bác sĩ
Chủ tịch CĐBP
Thạc sĩ - Bác sĩ
Tiến sĩ - Bác sĩ
Thạc sĩ - Bác sĩ
Nguyễn Thị Hương
1972
CN.ĐD Trưởng khoa
Phạm Thị Hồng Nhớ
1980
CNĐD
Trương Thị Phương Dung
1977
CNĐD
Trần Thị Hồng Nhung
1976
Điều dưỡng
Nguyễn Thi Mến
1983
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Bích Thủy
Trần Thị Cát Tường
Nguyễn Thị Thảo
Mai Thị Kiêm Liên
Trương Thị Hồng Lân
Đậu Thị Thu Hà
Trần Thị Xuân Diệu
Phạm Nhật Quỳnh
Cao Thị Quý
Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Khánh Trang
Dương Thị Trang
Nguyễn Thị Mai
Lê Anh Thi
Nguyễn Thị Ái Quỳnh
Hồ Thị Thu Hương

1984
1983
1980
1986
1984
1983
1984
1985
1986
1983
1985
1986
1987
1986
1985
1986
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Nguyễn Thị Bích
1960
Hộ lý
Phạm Thị Dung
Nguyễn Thị Thanh
1968
1970
Hộ lý
Hộ lý25/12/2011 Tin khác


nam linh chi nấm linh chi nam linh chi HQGANO quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ