Tin tức


Cắt túi mật nội soi qua đường âm đạo

PGS. TS Phạm Như Hiệp   

Ngày 2.4.2007, tại Bệnh viện đại học Strasbourg, trên 1 bệnh nhân nữ 30 tuổi có sỏi túi mật, không có triệu chứng, GS Jacques Marescaux và kíp mổ của ông đã thực hiện thành công ca mổ cắt túi mật nội soi đầu tiên qua đường âm đạo trên thế giới với ống nội soi mềm và các dụng cụ luồn trong các kênh phẫu thuật của ống nội soi này. Trường hợp này sau đó đã được báo cáo lần đầu tiên tại Hội nghị nội soi và phẫu thuật nội soi Mỹ (SAGES) ngày 16.4.2007 tại Las Vegas. 

Toàn cảnh kíp mổ

 

Sơ đồ kỹ thuật mổ

Phẫu tích cổ

Bóc tách

Cho túi mật vào bao

Lấy ra qua đường âm đạo

      Đổi mới là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng cái mới không bao giờ dễ dàng được chấp nhận, đặc biệt là với quan điểm "đường mổ lớn - phẫu thuật viên lớn". Năm 1987, khi Phillip Mouret (1938 - 2008) thực hiện trường hợp cắt túi mật nội soi đầu tiên thành công, đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh kỹ thuật này. Tuy nhiên chỉ vài năm sau, giới phẫu thuật viên Anh - Mỹ đã gọi đây là cuộc "Cách mạng Pháp lần thứ 2", ý muốn nói rằng phẫu thuật nội soi cũng làm thay đổi thế giới như cuộc cách mạng Pháp 1789.

Phillip Mouret và tác giả

      Từ năm 2004 cho đến nay, phẫu thuật nội soi qua đường tự nhiên vẫn chỉ là các nghiên cứu thực nghiệm bởi A. Kalloo, trừ một vài trường hợp cắt ruột thừa nội soi qua dao cắt bằng tia nước của N. Reddy (Ấn độ).
      Ngày 20.3.2007, tại BV đại học Columbia, trường hợp cắt túi mật nội soi qua đường âm đạo bằng dao tia nước lần đầu tiên được thực hiện với sự trợ giúp của 3 trô ca khác được đặt trên thành bụng (April 20th, 2007 - SAGES Annual Meeting, Las Vegas, April 22nd, 2007).

     Mặc dù vẫn còn phải đặt thêm 1 trô ca 2 mm ngay dưới sườn để hỗ trợ phẫu thuật, nhưng đây là một bước quan trọng tiến tới phẫu thuật không xâm nhập, các thách thức tiếp theo là các loại phẫu thuật qua đường xuyên dạ dày hoặc xuyên các tạng khác cũng đã và đang được thực hiện (P. Swain).


 

Các bước phát triển của phẫu thuật nội soi (qua âm đạo và qua dạ dày)

          Mặc dù có thể còn có nhiều tranh cãi về kỹ thuật này, tuy nhiên khi xét ngược lại những tranh cãi sau năm 1987 thì phẫu thuật nội soi không xâm nhập hứa hẹn nhiều tiến bộ mới và cũng có thể là một cuộc cách mạng.

Tài liệu tham khảo

1. Kalloo AN, Singh VK, Jagannath SB, Niiyama H, Hill SL, Vaughn CA, Magee CA, Kantsevoy SV (2004) Flexible transgastric peritoneoscopy: a novel approach to diagnostic and therapeutic interventions. Gastrointest Endosc 60: 114-117.


2. Rao & Reddy (2006) Transgastric appendectomy in humans. No publication; presentation at World Congress of Gastroentrology, Montreal September 2006.


3. Park PO, Bergstrom M, Ikeda K, Fritscher-Ravens A, Swain P (2005) Experimental studies of transgastric gall bladder surgery: cholecystectomy and cholecystogastric anastomosis. Gastrointest Endosc 61: 601-606.


4. Kantsevoy SV, Hu B, Jagannath SB, Vaughn CA, Beitler DM, Chung SCC, Cotton PB, Gostout CJ, Hawes RJ, Pasricha PJ, Magee CA, Pipitone LJ, Talamini MA, Kalloo AN. Per-oral transgastric endoscopic splenectomy: is it possible? Surg Endosc (In press).


5. Rattner D, Kalloo A, et al. (2006) White Paper: ASGE/SAGES Working Group on Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. Surg Endosc 20:329-333.

28/12/2011 Tin khác


nam linh chi nấm linh chi nam linh chi HQGANO quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ