Góc thư giãn


Tại sao trường y đắt giá thế nhỉ

<p><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Hai sinh vi&ecirc;n trường y tr&ograve; chuyện với nhau:<br /> <br /> - N&agrave;y, tại sao nhiều người đăng k&yacute; thi v&agrave;o trường m&igrave;nh thế nhỉ?<br /> - Theo tớ, v&igrave; b&aacute;c sĩ l&agrave; người duy nhất c&oacute; thể y&ecirc;u cầu phụ nữ cởi quần &aacute;o, sau đ&oacute; gửi ho&aacute; đơn thanh to&aacute;n tới chồng của c&ocirc; ta</span></p>21/12/2012 Tin khác


nam linh chi nấm linh chi nam linh chi HQGANO quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ